01
ΣΕΠ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Yποχρέωση καταγραφής των ιστοτόπων των Οργανισμών του δημοσίου τομέα στο Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ)

Σε συνέχεια του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), με τον οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και της υπ’ αριθ. 19524 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 3071/23.07.2020) απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακαλούνται όλοι οι δημόσιοι φορείς να προχωρήσουν στην καταγραφή των ιστοτόπων τους  έως την 23η/09/2020  ανεξάρτητα αν στην παρούσα χρονική στιγμή πληρούν τις προϋποθέσεις  της ψηφιακής προσβασιμότητας ή όχι.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση Υπουργείου θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα α) ο ιστότοπος της Κεντρικής Υπηρεσίας, β) οι ιστότοποι των επιμέρους Γενικών Γραμματειών του, γ) των αποκεντρωμένων/ περιφερειακών υπηρεσιών του (εφόσον υπάρχουν) και δ) των εποπτευόμενων φορέων. Σε περίπτωση Δήμου, καταγράφεται τόσο ο ιστότοπος του Δήμου όσο και οι τυχόν ιστότοποι των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Τέλος,  ενημερώνουμε ότι βάσει του αρ. 13 του Ν. 4591/2019, η προθεσμία συμμόρφωσης  των εφαρμογών για φορητές συσκευές του Δημοσίου είναι η 23η/06/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του Μητρώου Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ)

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ