Βασική μας αποστολή είναι η προώθηση του ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας, με στόχο την προσαρμογή της στο ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των θεσμών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, προστατεύοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και τις κρίσιμες εθνικές υποδομές.

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προωθούμε την αρχή ότι, οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να παρέχονται,  κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο. Στις υπηρεσίες αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται φυσική παρουσία των πολιτών και να αποφεύγεται η διατάραξη της καθημερινότητάς του.

Το έργο αφορά στην απλούστευση και ψηφιοποίηση επιπλέον διαδικασιών που σχετίζονται με τη γέννηση.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του τομέα της δικαιοσύνης.

Στόχος είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ.

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους

Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης από τον υπολογιστή ή το κινητό τους έχουν οι πολίτες.

Η ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr, είναι μια παρέμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία μπορούν να διεκπεραιώνονται από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο

Το gov.gr θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η απλοποίηση και ψηφιοποίηση και λοιπών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιείται το έργο της απλούστευσης και ψηφιοποίησης για την έκδοση αδειών οδήγησης και τη μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας.

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες στον φαρμακοποιό έχουν οι πολίτες

Ψηφιακά και μέσω του gov.gr θα παραλαμβάνεται η προσωρινή άδεια οδήγησης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου

Η Εθνική Πύλη θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Μια διαδικασία, η οποία ενέπλεκε τέσσερις υπηρεσίες, ξεκινά και ολοκληρώνεται για τους γονείς στο μαιευτήριο, με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-aped logo-kep secdigital-logo-digitalplan mhdisef_logo_horizontal_220x60
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ