Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, υλοποιούμε δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού  περιβάλλοντος για την καινοτομία και την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων και πόρων.

Η μείωση της πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος λειτουργεί ως προϋπόθεση για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η εξάλειψη  του περιττού διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αντικείμενο του έργου είναι η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών αδειοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών: δράση που εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών: δράση που εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών: μεμονωμένη δράση για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η δράση αφορά στην ένταξη διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ στα ΚΕΠ.

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών: δράση που εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αναβάθμιση της πλατφόρμας data.gov.gr για τα ανοικτά δεδομένα του Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020.

Με το ν.4704/2020 απλουστεύτηκε η διαδικασία ένταξης οπτικοακουστικών παραγωγών στο cash rebate του ΕΚΟΜΕ.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του τομέα της δικαιοσύνης.

Στόχος είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ.

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους

Μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία μπορούν να διεκπεραιώνονται από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο

Το gov.gr θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών: δράση που εντάσσεται στο μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Γενική Γραμματεία Μεταφορών)

Τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις προσκομίζουν τυπωμένες στον φαρμακοποιό έχουν οι πολίτες

Η Εθνική Πύλη θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ