Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς εμπλέκεται σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους, στην ενίσχυση της οικονομίας και στην προάσπιση της εμπιστοσύνης κάθε συναλλασσόμενου, προς αυτό.

Η απλούστευση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, μέσω της συστηματικής αναθεώρησης των νομοθετικών ρυθμίσεων και των διοικητικών πρακτικών , συντελεί καθοριστικά στη μείωση των εσωτερικών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Πρωταρχικός σκοπός είναι, πριν από την μετατροπή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας σε ψηφιακή, αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. 

Αντικείμενο του έργου είναι η απλούστευση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών αδειοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.

Αναβάθμιση της πλατφόρμας data.gov.gr για τα ανοικτά δεδομένα του Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020.

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του τομέα της δικαιοσύνης.

Στόχος είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ.

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους

Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης από τον υπολογιστή ή το κινητό τους έχουν οι πολίτες.

Η ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr, είναι μια παρέμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία μπορούν να διεκπεραιώνονται από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο

Το gov.gr θα αποτελέσει το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης που θα συγκεντρώνει όλες τις λύσεις και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το δημόσιο

Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας είναι η απλοποίηση και ψηφιοποίηση και λοιπών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης αποτυπώνεται η αναγκαιότητα κάθε νομοθετικής ρύθμισης, καθώς και το σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και άλλων συνεπειών.

Η Εθνική Πύλη θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ