22
ΔΕΚ
ΝΕΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο «Μεταφορά προηγμένων τεχνολογικών λύσεων στη δημόσια διοίκηση».

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί σε web περιβάλλον, θα εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις καθώς και το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Τμήμα Γ’ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) της ΓΓΕΚ. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα λειτουργεί διαδικτυακά προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα προς πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για αυτοχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποίησαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο, καθώς και στην ηλεκτρονική χορήγηση και παραλαβή των σχετικών βεβαιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0963.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ