26
ΣΕΠ
ΝΕΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Παρατηρητήριο για την προστασία της υγείας και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου ετερογενών συστημάτων παρακολούθησης κλιματικών, ατμοσφαιρικών και υδρολογικών δεικτών, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών/ εκθέσεων, καθώς και την υλοποίησης ενός κεντρικού κόμβου συλλογής των δεδομένων που θα αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0948.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ