14
ΙΟΥΝ
ΝΕΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας»

Το έργο αφορά στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη με δράσεις, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, την επέκταση της υφιστάμενης πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την ψηφιοποίηση υλικού, την προμήθεια συστήματος διαχείρισης πάγιων και την ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές με σκοπό την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που συναλλάσσονται με τον φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0919.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ