07
ΙΟΥΝ
ΝΕΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων χρηματοδοτεί τo Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας που θα συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στο Δίκτυο των  Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs – EDIHS), χρηματοδοτεί τo «Πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 23,4 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα» χρηματοδοτεί με συνολικό  ποσό 10.358.074 εκατ. ευρώ τους 4 Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας,  οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν συγχρόνως κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme – DEP) με ποσό που αγγίζει τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ για 3 έτη. Στόχος είναι να λάβουν συνολική χρηματοδότηση σε ποσοστό έως και 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους, ως έργα συνέργειας.

Συγχρόνως χρηματοδοτεί  τους 3 Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομία που έχουν λάβει τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», με συνολικό προϋπολογισμό 13.110.389 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό έως και 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021- 2027» μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, συμμετέχει στο  Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας με συνολικά 7 Κόμβους, οι θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.

Την εθνική διαδικασία προεπιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ για την τελική επιλογή συντόνισε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη των Γενικών Γραμματειών:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική χρηματοδότηση για τους Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας ,   εξασφαλίστηκε από  το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μετά από συνεργασία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γεωργίου Ζερβού και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδα Χριστόπουλου.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ