Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αποτελούν από την ίδρυσή τους, έναν από τους πλέον αξιόπιστους κρατικούς θεσμούς στην αντίληψη των πολιτών. Σήμερα, το δίκτυο των ΚΕΠ παρέχει περί τις 1.100 διαδικασίες,  μέρος των οποίων ήδη παρέχεται και ηλεκτρονικά (on – line) μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων. Πρόκειται για ένα δίκτυο εξυπηρέτησης, το οποίο έχει στη διάθεση του 1.081 ΚΕΠ  με 2.500 υπαλλήλους. 

Στόχος είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των ΚΕΠ, προκειμένου να αναδειχθούν σ’ ένα κανάλι «φυσικής» εξυπηρέτησης των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων, με τη σταδιακή ένταξη όλο και περισσότερων υπηρεσιών στο πληροφοριακό τους σύστημα. Η βασική ιδέα επικεντρώνεται στο να «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες».

 Παράλληλα, τα ΚΕΠ σχεδιάζεται να λειτουργήσουν και ως επιταχυντές της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεοφυούς, ενώ συνεχίζεται και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας τους με κρατικούς φορείς και Υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται για παράδειγμα, η διασύνδεσή τους με το Μητρώο της ΕΛ. ΑΣ. Ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα της ταυτότητας. 

Για την απρόσκοπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, λειτουργεί  από τις 27 Ιουλίου, μέσω του gov.gr, η νέα υπηρεσία myKEPlive. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από υπαλλήλους των ΚΕΠ εξ’ αποστάσεως, μέσω βιντεοκλήσης. Για να διεκπεραιώσουν το αίτημά τους αιτούνται ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα,  βάση της παρεχόμενης διαθεσιμότητας.  Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσουν τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου τους, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους θυρίδας, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας που έχουν δηλώσει. 

Η καινοτόμος υπηρεσία εξυπηρετεί, όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρήσεις, ενώ αυτή τη στιγμή καλύπτει 52 διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικασίες αδειοδότησης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών. 

Προς το παρόν,  συμμετέχουν στην πλατφόρμα myKEPlive 38 Δήμοι με 45 ΚΕΠ, εκ των οποίων τα 10 είναι ΚΕΠ για επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2020 να έχει ενταχθεί το σύνολο των Δήμων της χώρας. 

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ