Η Γενική Γραμματεία δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς δημόσιας πολιτικής: στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και στον τομέα της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

Οι δράσεις και παρεμβάσεις που εντάσσονται στους δύο παραπάνω τομείς στηρίζουν τόσο στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης όσο και την ενδυνάμωση των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή. Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενισχύοντας την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Οι υπηρεσίες μιας στάσης, η ψηφιακή προσβασιμότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες προωθούν, τη χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχή των πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι παραπάνω πολιτικές, σε συνδυασμό με άλλες, όπως είναι τα ανοικτά δεδομένα ή η τεχνητή νοημοσύνη, προωθούν την ψηφιακή οικονομία συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ένας ακόμη διακριτός τομέας δημόσιας πολιτικής αποτελεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, και η ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας.

Οι νέες προκλήσεις της ψηφιακής κοινωνίας απαιτούν μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση ικανή να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσει νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης.

Επανασχεδιάζουμε διαδικασίες με κοινή μεθοδολογία και κανόνες, για να δημιουργήσουμε ένα νέο ψηφιακό κράτος.
Φιλικό, ευέλικτο, απαλλαγμένο από περιττή γραφειοκρατία, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης.

Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και η τόνωση της εξωστρέφειας συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την ανάδειξή της ως ένα από τους κεντρικούς αναπτυξιακούς βραχίονες.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ