Στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, προτεραιότητα είναι η δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κατανομή των πλεονεκτημάτων της σε όλους. Φορείς από τον επιστημονικό και επιχειρηματικό χώρο, την ερευνητική κοινότητα, τις ομάδες προβληματισμού και την κοινωνία των πολιτών, συνεργάζονται από κοινού σχετικά με την τεχνολογία και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν ξεκινήσει, ήδη, η χαρτογράφηση πρωτοβουλιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ανοιχτές συζητήσεις διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους σε ακαδημαϊκό ερευνητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό πυλώνων γνώσης-έρευνας-παραγωγής. Για τη νομική και ηθική διάσταση έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence) για ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, η ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η συλλογή και ποιότητα των δεδομένων, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται κ.α.

Σύμφωνα με το white paper για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχος είναι να

Στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (Digital Europe Programme 2021-2027), σχεδιάζεται η δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Ψηφιακής Οικονομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIH) στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (advanced digital skills), ενώ προωθείται η δημιουργία δομών ελέγχων και πειραματισμού (Testing and Experimentation Facilities – TEF) ώστε να δημιουργηθούν Κοινά Ευρωπαϊκά Αποθετήρια Δεδομένων.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ