Η ρυθμιστική απλούστευση, περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, στη μείωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού όγκου, στην αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου και της σχέσης του πολίτη με αυτό, στη βελτίωση της φιλικότητας και της γλωσσικής καθαρότητας των ρυθμιστικών κειμένων, στη νομοθετική και διοικητική κωδικοποίηση και γενικότερα σε παρεμβάσεις που σχετίζονται αμιγώς με τη βελτίωση της νομοθετικής και κανονιστικής παραγωγής του Κράτους και των θεσμών που εμπλέκονται σ’ αυτήν. Προωθώντας την ενσωμάτωση της κωδικοποίησης στην συστημική προσέγγιση της πολιτικής απλουστεύσεων αναμένονται πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τον δημόσιο τομέα. 

 Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που διαθέτει διοικητική κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας της από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι πρόσφατα (περίπου 2007). Πρόκειται για το έργο «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης». Η ονομασία αυτή προέρχεται από το δημιουργό και ιδρυτή του έργου Ιδρυτής και δημιουργός του Κώδικα τον Παντελής Ραπτάρχη ο οποίος τον Ιανουάριο του 1979, το δώρισε στο Ελληνικό  Δημόσιο. Το Έργο αυτό περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία, αρχής γενομένης από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833). Όλη η νομοθεσία και τα σχετικά ευρετήρια και είναι καταταγμένη σε 40 Θεματικές Ενότητες και  περιλαμβάνεται σε 111 αριθμημένους Τόμους των 540 περίπου σελίδων έκαστος, δηλαδή ο συνολικός αριθμός σελίδων του Έργου ανέρχεται σε 60.000 περίπου.  Κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο σε Θέματα, ενώ το έργο περιλαμβάνει αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο. Σε κάθε Θέμα εντάσσεται η σχετική νομοθεσία χρονολογικά ταξινομημένη.  Ταυτόχρονα τηρείται η ιστορικότητα των νομοθετημάτων.

 Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και τη Βουλή των Ελλήνων βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του έργου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας».

 

Η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης είναι ένα εμβληματικό έργο που στοχεύει στην ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας παραγωγής νόμων, αλλά και στην απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και τους δημόσιου φορείς.

ΕΡΓΑ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ