Ο τομέας της ψηφιακής διακυβέρνησης είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της χώρας και τη μετάβαση της στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς μέσα από αυτόν σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές και δράσεις για την ψηφιοποίηση του κράτους και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας ευρύτερα.

Στον τομέα αυτόν εντάσσονται οι δράσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [της ψηφιοποίησης δηλαδή του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης], καθώς και δράσεις σχετικές με τα ανοικτά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή προσβασιμότητα, την ψηφιακή οικονομία και τις ψηφιακές δεξιότητες, δράσεις δηλαδή με ευρύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στη χώρα.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη Your Europe αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό σημείο, όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν (σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χρήσιμες πληροφορίες για διαμονή, μετεγκατάσταση, εργασία, σπουδές, συνταξιοδότηση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών , η οποία είναι ο εθνικός συντονιστής και αρμόδια για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724, δημιουργήθηκε το portal «Οδηγός για την Ελλάδα», το οποίο έχει ενσωματωθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και διατίθεται και στα αγγλικά (“Your Guide to Greece”).

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση του κράτους, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Gov.gr, Διαύγεια, Ηλεκτρονικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων στο Δημόσιο είναι παραδείγματα τέτοιων δράσεων. Η ψηφιοποίηση του Κράτους είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, τόσο για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.

Τα ανοικτά δεδομένα και η περαιτέρω χρήση των δεδομένων που παράγει το δημόσιο αποτελούν αναπτυξιακό πυλώνα, καθώς είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται νέα καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές και δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την ΕΕ, την επόμενη πενταετία τα δεδομένα που παράγονται θα πενταπλασιαστούν. Η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη.

Σε συνέχεια της πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται από την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Οι εξελίξεις στον χώρο αυτόν, τόσο τεχνολογικές, όσο και κοινωνικό-οικονομικές, τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η χώρα δεν πρέπει να μείνει πίσω.

Η ψηφιακή προσβασιμότητα αποτελεί μια πολιτική ίσων δικαιωμάτων και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Κανείς δεν μπορεί να μείνει έξω από τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή και έχουν αναδείξει μια νέα δέσμη δικαιωμάτων και ευκαιριών για τους πολίτες, ειδικά για άτομα με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να διασφαλιστούν.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις, όχι μόνο για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ πράξη, εάν δεν στηριχτούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της.

Η ψηφιακή οικονομία θεωρείται πλέον ο πιο σημαντικός μοχλός της καινοτομίας και της ανάπτυξης λόγω των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών της επιδράσεων.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ