Οι ψηφιακές δεξιότητες ορίζονται ως ένα σύνολο γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και στάσεων (behaviors) οι οποίες προσδίδουν στο χρήστη ψηφιακή ικανότητα (digital competence) με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα, να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται στο ψηφιακό περιβάλλον. Κυρίως όμως, με τη συνεχή ανάπτυξη νέων προηγμένων και καινοτόμων δεξιοτήτων συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών κυρίως στις δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ. 

Οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην πρόσφατη ευρωπαϊκή κατάταξη (25η θέση στο σύνολο των 28 χωρών), σύμφωνα με τον δείκτη DESI, αποδεικνύουν την επιτακτική  ανάγκη ανατροπής της υφιστάμενης εικόνας μέσω της πρόσβασης των πολιτών σε δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε βασικό όσο και σε προχωρημένο επίπεδο. Όμως, το γνωστό και ως ψηφιακό χάσμα (digital gap) δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα της Ελλάδας αλλά της Ε.Ε. γενικότερα, η οποία εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον έχει αναδείξει το ζήτημα της ενίσχυσης των πολιτών με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Από τις πιο χαρακτηριστικές ενέργειες είναι η υιοθέτηση της πολιτικής “Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη” (A new Skills Agenda for Europe) στο πλαίσιο της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Επίσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) ως  επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει μία σειρά από θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp for citizens) και των επιχειρηματιών (DigComp for entrepreneurs) τα οποία αξιοποιούνται ως πλαίσια αναφοράς για τη χάραξη  εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης των πολιτών  στις ψηφιακές δεξιότητες . 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών και δράσεων για την προώθηση των ψηφιακών  δεξιοτήτων στο ευρύ κοινό και η ενίσχυση των πολιτών με αυτές (skilling- reskilling upskilling) μέσα από μια σειρά εγχειρημάτων όπως η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, (βασισμένη στο European Digital Academy -EDA) και η επανεκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συνεργάζονται για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών που θα προάγουν τις ψηφιακές δεξιότητες προς όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, γεωγραφικές περιφέρειες, φύλο και εκπαιδευτικές βαθμίδες.

ΕΡΓΑ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ