Η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και η καινοτομία, δεν πρέπει να παρακωλύονται από παρωχημένους κανονισμούς , κανονιστικές γκρίζες ζώνες ή  γραφειοκρατία.  

Βασική αποστολή του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, θα είναι η κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, που προκύπτουν για τους  πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους, από τη νομοθεσία και τις διοικητικές πράξεις. Παράλληλα, θα συντάσσει ετήσιες αναφορές για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, με ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς όρους.

Η αποτίμηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες των δημοσίων φορέων θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο προώθησης της καλή νομοθέτησης και της ποιοτικής  βελτίωση των κανονιστικών πλαισίων. 

Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουργίας θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η μείωση των μη αναγκαίων διοικητικών επιβαρύνσεων και των δαπανών συμμόρφωσης θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στην αγορά και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. 

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ