Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πολλοί πολίτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το πώς να τα ασκήσουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν αυτής που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται.

Για να διευκολύνει τη διαδικτυακή πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στις απαραίτητες πληροφορίες, διοικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης, ώστε να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν ή να δραστηριοποιηθούν σε μια ξένη χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2018 τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, ο οποίος προέβλεπε τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις εθνικές αρχές των κρατών – μελών, ώστε το όραμα για μια Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη να μετεξελιχθεί στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη Your Europe. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουν ένα δίκτυο, το οποίο θα ενσωματώνει εκατοντάδες δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες υποστήριξης, στους οποίους οι πολίτες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της πύλης Your Europe.

Η πύλη Your Europe  θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελεί το ενιαίο ψηφιακό σημείο, όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν χρήσιμες πληροφορίες για διαμονή, μετεγκατάσταση, εργασία, σπουδές,  συνταξιοδότηση ή επιχειρηματική δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χρήστες, πολίτες και επιχειρήσεις, ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, θα μπορούν να αναζητούν  πληροφορίες για τους ακόλουθους τομείς:

Τομείς Πληροφορίας για Πολίτες:

 • Ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εργασία και συνταξιοδότηση
 • Οχήματα
 • Διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκπαίδευση και Νεολαία
 • Υγειονομική Περίθαλψη
 • Οικογένεια
 • Δικαιώματα καταναλωτών

Δείτε τον κατάλογο με πρακτικές πληροφορίες για Πολίτες.

Τομείς Πληροφορίας για Επιχειρήσεις:

 • Συναλλαγές με πελάτες
 • Χρηματοδότηση επιχείρησης
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Έναρξη, λειτουργία και παύση δραστηριότητας επιχείρησης
 • Φορολογία
 • Πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εργαζόμενοι
 • Προδιαγραφές προϊόντων
 • Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα

Δείτε τον κατάλογο με πρακτικές πληροφορίες για Επιχειρήσεις.

Παράλληλα, με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία είναι ο εθνικός συντονιστής και αρμόδια  για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου το portal «Οδηγός για την Ελλάδα», το οποίο έχει ενσωματωθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις, μπορούν μέσω του Your Europe να ανακατευθυνθούν στον «Οδηγό για την Ελλάδα» και να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για τη χώρα μας καθώς και τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου ανατροφοδότησης χρηστών και αναζήτησης των υπηρεσιών υποστήριξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των πληροφοριών του «Οδηγού για την Ελλάδα» είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά στο Your Guide to Greece.

Στο Your Europe αναμένεται να συμπεριληφθούν  κι άλλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, όπως το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (eGovernment), την ψηφιακή στρατηγική και τη στρατηγική για τα ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη. Συνολικά, οι δράσεις που αναπτύσσονται γύρω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Your Europe αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για επιχειρήσεις και πολίτες.

Τα επόμενα βήματα που δρομολογούνται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του «Your Europe» με ορίζοντα το έτος 2023 είναι τα εξής:

 • Διασυνοριακή on line πρόσβαση σε 21 ψηφιοποιημένες διαδικασίες: Οι σημαντικότερες διοικητικές διαδικασίες για διασυνοριακούς χρήστες θα διατίθενται πλήρως ηλεκτρονικά με σαφείς οδηγίες για τον χρήστη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς σύνορα: Όπου κι αν βρίσκεται ο πολίτης ή η επιχείρηση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρέχεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες κάθε χώρας, αντίστοιχη με αυτή που έχουν και οι κάτοικοι χώρας.
 • H αρχή «μόνον άπαξ»: Όταν οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν έγγραφα ή δεδομένα μία φορά, δε θα χρειάζεται να τα υποβάλουν ξανά σε μια αρχή, εάν μια άλλη αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα διαθέτει ήδη.

Περισσότερες πληροφορίες  για την πύλη Your Europe μπορείτε να δείτε στην Παρουσίαση Your Europe.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ