Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και η γραφειοκρατία δεν συνάδουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Πέραν της ταλαιπωρίας που συνεπάγονται για πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων και την εύρυθμη λειτουργία τους, αποθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρακωλύουν την ενδυνάμωση της απασχόλησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Κεντρική προτεραιότητα είναι οι υπηρεσίες με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών ετησίως. Πρωταρχική μας επιλογή είναι, πριν από την μετατροπή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας σε ψηφιακή, αυτή να απλοποιείται, ώστε να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να παρέχονται, κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη ή άσκοπη διατάραξη της καθημερινότητάς του.

Φιλικές διαδικασίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Για το λόγο αυτό, δημιουργείται μέσω του ΕΠΑΔ, ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων, μεθοδολογιών και δράσεων για την απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, την τυποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την ορθή και έγκυρη ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων.

Στόχος μας η διασφάλιση οικονομιών κλίμακας και η μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις απλουστευτικές δράσεις.
Το σύνολο των πρωτοβουλιών, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά και στην ευρεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αρχής «Μόνον Άπαξ» (Once Only), σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον πληροφορίες για διοικητική χρήση μόνο μία φορά στην εκάστοτε δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια οργανώνει την εσωτερική περαιτέρω διακίνηση των εν λόγω δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

ΕΡΓΑ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ