Για πολλές δεκαετίες, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, επιδιώκει τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος προς πολίτες και επιχειρήσεις και τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών σε ποικίλους τομείς πολιτικής και διοικητικές διαδικασίες. Το διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει διαπιστωθεί, τόσο εμπειρικά, όσο και ακαδημαϊκά, είναι ότι οι προσπάθειες ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διαδικασιών, δεν είχαν ενταχθεί σε μια συνεκτική δημόσια πολιτική βασισμένη σε κοινές αρχές και στόχους και χρησιμοποιώντας κοινή μεθοδολογία και κοινούς κανόνες. Αντιθέτως, σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν μεμονωμένα και συνήθως αποτελούσαν δευτερεύουσας σημασίας στόχευση ή απόρροια της όποιας νομοθετικής ή κανονιστικής παρέμβασης.

Αποτέλεσμα της παραπάνω διαπίστωσης είναι, ότι ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση προωθούσε ρηξικέλευθες και αποτελεσματικές λύσεις ανασχεδιασμού, απλούστευσης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, αυτές δεν αποκόμιζαν το μέγιστο όφελος ως προς την αλλαγή των στερεότυπων και της αντίληψης του πολίτη για το Κράτος, τη Δημόσια Διοίκηση και τους Θεσμούς. Το όποιο θετικό αντίκτυπο, είχε τομεακό ή χρονικά περιορισμένο χαρακτήρα, και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα χανόταν μέσα στο ευρύτερο γραφειοκρατικό χάος της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Μια τέτοια συνθήκη δεν επιτρέπει την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους Θεσμούς, καθώς, όπως αναφέρει και ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεση του, αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με την αντίληψη τους για την ποιότητα παροχής δημοσίων υπηρεσιών από τις κρατικές δομές.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)
Με το άρθρο 45 του ν. 4635/20119, θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ). Το ΕΠΑΔ, αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, η οποία στοχεύει: (α) στην ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς πολίτες, επιχειρήσεις, δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, μέσω της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας, κατά τις συναλλαγές ή την εν γένει σχέση τους με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες και (β) την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες ως απόρροια των προσπαθειών απλούστευσης και ψηφιοποίησης τους, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Εν ολίγοις, το ΕΠΑΔ αποτελεί τη συνεκτική δημόσια πολιτική απογραφειοκρατικοποίησης, η οποία επιδιώκει να θεραπεύσει τα προβλήματα που προαναφέρθησαν.

Το ΕΠΑΔ αποτελεί συγχρόνως μια οριζόντια δημόσια πολιτική, στην οποία εντάσσονται οι προσπάθειες αναβάθμισης της ποιότητας του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η ψηφιοποίηση και ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών και η βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών και ένα εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν μια διαχρονικής αξίας μεταρρύθμιση στον τρόπο που εξυπηρετούνται οι πολίτες από το Δημόσιο. Αποτελούν το εναλλακτικό κανάλι παροχής δημοσίων υπηρεσιών με φυσική παρουσία. Οι δράσεις μας στοχεύουν στη συνεχή αναβάθμιση τους και στην ένταξη νέων διαδικασιών σε αυτά.

Η διοικητική απλούστευση στοχεύει στον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς το χρήστη, και στην κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων και διατυπώσεων που ταλαιπωρούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια τη δημόσια διοίκηση.

Η ρυθμιστική απλούστευση έχει ως στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και τη μείωση του ρυθμιστικού όγκου μέσα από στοχευμένες κωδικοποιήσεις νομοθεσίας και αναδιατύπωση των βασικών ρυθμίσεων, προκειμένου να γίνουν πιο φιλικές προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ίδια τη δημόσια διοίκηση.

Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας είναι ένας καινοτόμος θεσμός για τη μέτρηση και αποτύπωση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα διαχρονικά και την ενημέρωση των πολιτών και των επενδυτών, σχετικά με τις προσπάθειες απογραφειοκρατικοποίησης.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ