Ο μεγαλύτερος συλλέκτης και πάροχος της πληροφορίας είναι το ελληνικό δημόσιο και αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια αναμένεται να επιφέρει άμεσα σημαντικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης. Μια συντονισμένη πολιτική «ανοιχτότητας» των δημόσιων δεδομένων μπορεί να βρει αμέτρητες εφαρμογές στην καθημερινότητα των πολιτών από την ασφάλεια, το οικονομικό έγκλημα και τη φοροδιαφυγή έως τις αστικές συγκοινωνίες, και από τη χωροθέτηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων έως τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Η πολιτική της περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας ξεκίνησε στην χώρα μας ήδη με το Ν. 3448/2006, ενώ με τον Ν. 3861/2010 και το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας σημαντικά τη διαφάνεια. Το κράτος σε συνέχεια και των σχετικών εθνικών στρατηγικών, υποστηρίζει σταθερά την καθιέρωση πολιτικών ανοιχτότητας στη χρήση των δημόσιων δεδομένων (Ν. 4305/2014) που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετο εθνικό εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον €3,2 δισ. ΑΕΠ, πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, 30 εκ. ευρώ άμεση εξοικονόμηση κόστους στον δημόσιο τομέα και 12 δις. ευρώ συνολικό άμεσο και έμμεσο όφελος από αγορά ανοικτών δεδομένων, εξοικονομήσεις, βελτίωση ποιότητας ζωής, νέες υπηρεσίες, κλπ.

Προκειμένου να αυξηθεί η χρηστικότητα των ανοικτών δεδομένων (και κατ’ επέκταση η αξιοποίησή τους με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους) είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων και πληροφοριών για χρήση και επαναχρησιμοποίηση και να αναβαθμιστεί το Εθνικό Αποθετήριο, το οποίο δίνει στους παρόχους δεδομένων αλλά και στους χρήστες, προηγμένες δυνατότητες, καλές πρακτικές, ιδέες και χώρους ανταλλαγής απόψεων, αλλά και την ουσιαστική επίδραση που τα ανοικτά δεδομένα έχουν στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία και στο περιβάλλον της χώρας μας. Σε τεχνολογικό επίπεδο, προκρίνεται η αναβάθμιση της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και η διασύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή πύλη, η υλοποίηση του Ελληνικού Μητρώου Μεταδεδομένων (όπως ορίζεται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας) και της κεντρικής Πύλης Εξυπηρέτησης των Βασικών Μητρώων, η οποία θα αποτελεί κεντρικό σημείο πρόσβασης στα βασικά μητρώα της χώρας, θα παρέχει πληροφορίες για αυτά και θα διευκολύνει την αναζήτηση και διασύνδεσή τους.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ