Η δράση αφορά στην απλούστευση, στον ανασχεδιασμό και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, μέσα από την άρση μιας σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων.

Στόχος είναι να μειωθούν αφ’ ενός μεν το κόστος των διαδικασιών και αφ’ ετέρου ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης τους και να γίνουν πιο φιλικές, συμβάλλοντας παράλληλα στην εγκαθίδρυση μιας πιο λειτουργικής και ανταγωνιστικής δημόσιας διοίκησης που προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση του “επιχειρείν”.

Στο πλαίσιο της δράσης προκύπτουν τα εξής οφέλη:

  • Απλοποίηση του τρόπου έκδοσης αδειοδότησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας.
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων και, κατά συνέπεια, η μείωση του χρόνου έκδοσης απάντησης.
  • Τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
  • Μείωση της διαφθοράς.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2022.

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες του έργου εδώ.

alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ