Με το νόμο 4622/2019, θεσμοθετήθηκε μια συνεκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ), η οποία ενσωματώνει, τόσο όλες τις επιμέρους εκθέσεις που ήδη προβλέπονταν (αιτιολογική έκθεση, εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έκθεση γενικών συνεπειών, έκθεση διαβούλευσης), όσο και δύο νέες εκθέσεις: την έκθεση νομιμότητας και την έκθεση εφαρμογής. Συγκεκριμένα, στην ΑΣΡ αποτυπώνονται οι συνέπειες της ρύθμισης ως προς τη σχέση κόστους-οφέλους και τις πιθανές διακινδυνεύσεις, ιδίως στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την καθημερινότητα του πολίτη. Η ανάλυση, υποβάλλεται και ελέγχεται από το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων. 

Η ΑΣΡ αποτελείται από οκτώ (8) διακριτές ενότητες και σαράντα (40) συνολικά πεδία. Η δράση, αφορά στη δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την ΑΣΡ. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ