Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης και αποστολής σε φορέα, ιδιώτη ή δημόσια υπηρεσία, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail. Επιπλέον,  υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου σε μορφή PDF, καθώς και άμεσης εκτύπωσης.

Η ηλεκτρονική έκδοση γίνεται συμπληρώνοντας το κείμενο της δήλωσης και τα στοιχεία αποστολέα. Για τα πιο κοινά είδη δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα με προσυμπληρωμένο το κείμενο της δήλωσης. Για κάθε έγγραφο που εκδίδεται, απαιτείται η άμεση επικύρωσή του, μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τηλέφωνο.

Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του. Ο κωδικός επαλήθευσης εμφανίζεται και σε μορφή κώδικα QR για αυτόματη σάρωση. Όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη. Οι ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ