Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας,  καθώς και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, θανάτου, γάμου και συμφώνου συμβίωσης, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, έχουν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. 

Αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα,  πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους. 

Από τις αρχές Ιουνίου 2020 έως τις 31.10 2022, έχουν εκδοθεί μέσω του reg.services.gov.gr, 6.482.316 δημοτολογικά πιστοποιητικά και 1.237. 142 ληξιαρχικές πράξεις.

Συνολικά, έως τον Οκτ΄ω΄βριο του 2022 εκδόθηκαν 5.044.814 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 1.173.577 πιστοποιητικά γέννησης και 25.232 πιστοποιητικά ιθαγένειας και 238.693 πιστοποιητικά εγγυτέρων. Όσον αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις, εκδόθηκαν 298.199 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 728.929 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 27.380 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης και 180.989 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. 

alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ