Τη δυνατότητα να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας,  καθώς και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, θανάτου, γάμου και συμφώνου συμβίωσης, από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, έχουν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. 

Αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα,  πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους. 

Από τις αρχές Ιουνίου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2021, έχουν εκδοθεί μέσω του reg.services.gov.gr, 1.054.110 δημοτολογικά πιστοποιητικά και 165.310 ληξιαρχικές πράξεις. Κατά μέσο όρο ανά ημέρα εκδίδονται: 2.951 πιστοποιητικά οικ. κατάστασης, 546 πιστοποιητικά γέννησης, 23 πιστοποιητικά ιθαγένειας και 85 πιστοποιητικά εγγυτέρων, 176 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 317 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 16 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης και 920ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Συνολικά, τον Μάρτιο του 2021 εκδόθηκαν 873.383 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 161.596 πιστοποιητικά γέννησης και 6.685 πιστοποιητικά ιθαγένειας και 12.446 πιστοποιητικά εγγυτέρων. Όσον αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις, εκδόθηκαν 49.358 ληξιαρχικές πράξεις γάμου, 88.621 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, 4.556 ληξιαρχικές πράξεις συμφώνου συμβίωσης και 22.775 ληξιαρχικές πράξεις θανάτου. 

alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-aped logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5 mhdisef_logo_horizontal_220x60
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ