Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προβλέπεται να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων, τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα. Θα παρουσιάζει θεματικά ταξινομημένη την ελληνική νομοθεσία και θα τη διαθέτει δωρεάν στο ευρύ κοινό.

Ειδικότερα, μέσω της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στα επικαιροποιημένα και κωδικοποιημένα εθνικά, νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, τα οποία θα συγκεντρωθούν και θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Η Εθνική Πύλη θα διαμορφωθεί με πρότυπα ανοιχτών δεδομένων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου της από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω ειδικών αδειών χρήσης. Ταυτόχρονα,  θα υποστηριχθεί η διασύνδεσή της, με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές βάσεις νομικών δεδομένων, για την ανταλλαγή πληροφορίας και την επικαιροποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε 36 μήνες. 

Δείτε την προκήρυξη του έργου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ