Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία πλατφόρμας που να επιτρέπει την καταγραφή, την αποτύπωση και τη μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπό δημιουργία πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους: 

– Τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για την περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ομογενοποίηση των περιγραφών των δημοσίων υπηρεσιών και θα διευκολύνει το διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίησή τους 

– Τη διευκόλυνση της διαχείρισης ενός «πορτοφολιού δημοσίων υπηρεσιών» και της δημοσιοποίησης με δομημένο τρόπο από ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση

– Τη μετατροπή της διαδικασίας παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε μία διαδικασία αναγνωρίσιμη, κατανοητή και εύκολα συγκρίσιμη για τους ενδιαφερόμενους και τους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών

– Τη δημιουργία βάσης για σχεδιασμό, αξιολόγηση, μέτρηση και βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών

– Την προώθηση της διαφάνειας, τον καλύτερο έλεγχο και την αποτελεσματικότερη επίβλεψη κατά την εκτέλεση κάθε διαδικασίας

Οι διαδικασίες θα τεκμηριώνονται με δομημένο τρόπο, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα στελέχη των Δημοσίων Φορέων που τις παρέχουν προς κάθε είδους συναλλασσόμενους. Η τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει και τις διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή της κάθε υπηρεσίας. 

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2021.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ