Με το πρώτο μέρος του νόμου 4704/2020 επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθούν, τόσο οι ξένες, όσο και οι εγχώριες επενδύσεις, στο χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. 

Οι δράσεις απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ένταξη στο cash rebate του ΕΚΟΜΕ που θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 4487/2017 είναι οι ακόλουθες. 

Επιτάχυνση διαδικασίας αξιολόγησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

  • Μείωση των ημερών ελέγχου πληρότητας φακέλου σε 10 εργάσιμες ημέρες
  • Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας φακέλου σε μία φάση
  • Μείωση των ημερών συμπλήρωσης του φακέλου σε 5 εργάσιμες ημέρες
  • Θεσμοθέτηση αμειβόμενων διευρυμένων οργάνων αξιολόγησης

Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης της επιδότησης

  • Συγχώνευση των δύο οργάνων πιστοποίησης σε ένα
  • Μείωση ημερών ελέγχου και πιστοποίησης σε 20 εργάσιμες ημέρες
  • Απόφαση πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται από ΕΚΟΜΕ
  • Κατάργηση υποχρεωτικής δημοσίευσης σε ΦΕΚ
alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ