Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ανάμεσα στις δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης είναι:

α) Η έκδοση αδειών οδήγησης για την οποία προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως στοιχεία ταυτοποίησης υποψηφίου, φωτογραφία, παράβολα), εφαρμογή για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών υγείας, νέα πλατφόρμα για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό το πρώτο τρίμηνο του 2021. 

β) Η μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, για την οποία προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως στοιχεία ταυτοποίησης συναλλασσόμενων, βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, τελών μεταβίβασης). Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020. 

Μέσω του gov.gr, θα κατατίθενται από τις 17/12/2020 η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά πιλοτικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε:

-Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

-Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

-Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, περισσότερα εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-aped logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5 mhdisef_logo_horizontal_220x60
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ