Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι καταρχάς, η ανάλυση και επεξεργασία των δράσεων ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είναι οι κάτωθι:

  1. Ηλεκτρονικός Φάκελος – Ψηφιακή θυρίδα του αλλοδαπού
  2. Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων
  3. Ψηφιοποίηση αρχείων των Δ/νσεων
  4. Πλατφόρμα καταγγελιών
  5. Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών
  6. Διαδικασίες καθορισμού ιθαγένειας
alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ