Αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι 27 δράσεις απλούστευσης και ψηφιοποίησης. Μεταξύ των δράσεων είναι:

 1. Ψηφιακές Υπογραφές: Χορήγηση Ψηφιακών Υπογραφών σε Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους και υπαλλήλους λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
 2. Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Δικαστηρίων
 3. Ηλεκτρονικές Δικαστικές Αποφάσεις: η έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και η ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων.
 4. Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο: η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω του gov.gr
 5. Διαθήκες: η δημιουργία ενιαίου συστήματος διαθηκών και η ηλεκτρονική δημοσίευση διαθήκης.
 6. Ηλεκτρονική Έκδοση Κληρονομητηρίου
 7. Αποϋλοποίηση και Λοιπά Θέματα Ενσήμων: η πλήρης αποϋλοποίηση των ενσήμων
 8. Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών
 9. Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων
 10. Τηλεδίκες και λοιπές υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
 11. Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης
 12. Ηλεκτρονικές  Διαταγές Πληρωμής
 13. Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Παράστασης σε Δικαστήρια
 14. Ηλεκτρονικά Πινάκια
 15. Ηλεκτρονική Επίδοση και Κοινοποίηση Εγγράφων
 16. Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων.
 17. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας (Η.Μ.Α)
 18. Ψηφιοποίηση Αρχείων και Δεδομένων Δικαστηρίων
 19. Εθνικό Ποινικό Μητρώο: ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψη αντιγράφου αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
 20. Ηλεκτρονικά Εκθέματα Ποινικών Δικαστηρίων
 21. Παρακολούθηση Πορείας Ποινικής Υπόθεσης (Ροή Μήνυσης)
 22. Ηλεκτρονική Κατάθεση Μηνύσεων
 23. Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Ποινικών Αποσπασμάτων – Αποφάσεων
 24. ΣτΕ και Διοικητικά: Απλούστευση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών τους
 25. Ελεγκτικό Συνέδριο: Απλούστευση και Ψηφιοποίηση Διαδικασιών τους
 26. Αναμόρφωση Portal Δικαστηρίων και  Εισαγγελιών
 27. Δημιουργία Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου Δικαστικών Αποφάσεων με ανωνυμοποιημένο περιεχόμενο.
alt2
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ