29
ΙΟΥΝ
ΝΕΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Προέγκριση του Υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων της ΕΑΔ» του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τίτλο «Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μέσω: (α) εκπόνησης στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, (β) προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, πρωτοκόλλου και ψηφιακών υπογραφών, (γ) ανάπτυξης και υποστήριξης της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0611.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ