23
ΜΑΡΤ
ΝΕΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Προέγκριση Τεχνικών Δελτίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (κωδ.: ΕΔΒΜ178, ΑΔΑ: ΩΧΧΩ46ΜΤΛΡ-Κ2Ψ)

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού σχεδιασμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία και πληροφοριακά συστήματα και μελέτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης (dpps@mindigital.gr) δηλώνοντας τον Κωδικό Έργου: 0889.

Δείτε αναλυτικά την Προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου εδώ.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ