Για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες καθοδηγούν τη δράση μας.

  • Ψηφιακή εμπιστοσύνη: Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να αισθάνονται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι προς όφελος τους και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι, ειδικώς ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτικότητά τους.
  • Ψηφιακό μέρισμα για όλους: Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να έχουν μέρισμα από τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού και να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις. Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να κατέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να συμμετέχουν ισότιμα στη νέα ψηφιακή εποχή.
  • Ψηφιακή διαφάνεια: Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πληροφορία του δημόσιου τομέα και στην περαιτέρω χρήση αυτής, πάντα λαμβανομένων υπόψη ζητημάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να κατανοούν τις υπηρεσίες που τους αφορούν και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη και πάντα επίκαιρη πληροφόρηση γι’ αυτές.
  • Συνεχής και κυλιόμενη βελτίωση των κρατικών λειτουργιών: Όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, πρέπει να απολαμβάνουν υπηρεσίες από το κράτος, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται και προσαρμόζονται στις εξελίξεις, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

MyKeplive

Το πρόγραμμα «myKEPlive.gov.gr», παρέχει τη στον πολίτη τη δυνατότητα βιντεοκλήσης, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς την ανάγκη της φυσικής του παρουσίας στα γκισέ των ΚΕΠ. Η νέα αυτή υπηρεσία ξεκίνησε, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ