Η Ελλάδα στη νέα ψηφιακή εποχή

Η Ελλάδα διαμορφώνει το δικό της σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που παρουσιάζονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις παγκοσμίως. Η δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιδιώκει να καταστήσει τη χώρα πρωταγωνιστή στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές δεξιότητες, την προστασία της κοινωνικής συνοχής και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην οικοδόμηση ενός νέου ψηφιακού κράτους, η χώρα αποκτά το δικό της αναπτυξιακό πρότυπο.

Το νέο ψηφιακό κράτος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας δεν μπορεί να υλοποιηθούν, εάν δεν δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος και μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ικανή να προσαρμόζεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες εξελίξεις.

Το νέο ψηφιακό κράτος βασίζεται, τόσο στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, όσο και στο διοικητικό εκσυγχρονισμό του, μέσα από την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών προς πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια τη δημόσια διοίκηση.

Η αποστολή, οι αρχές και τα έργα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, υπηρετούν ακριβώς αυτό το όραμα.

O σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στην απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών του πολίτη με το Κράτος.

Διαφάνεια, προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, ψηφιακή προσβασιμότητα για όλους, χρηστή διοίκηση, ασφάλεια δικαίου, μόνο άπαξ.

Επιδιώκουμε να καταστήσουμε τη χώρα πρωταγωνιστή στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ