Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

alt6

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ) έχει ως στόχους: 

  • Τη συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη, καταγραφή και εκμετάλλευση του συνόλου του οπτικοακουστικού περιεχομένου της χώρας (ιδιωτικά και δημόσια αρχεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης
  • Τη στήριξη της οπτικοακουστικής και ψηφιακής εκπαίδευσης 
  • Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον οπτικοακουστικό χώρο, καθώς και την ανάδειξη και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων cash rebate & tax relief.

https://www.ekome.media/el/

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ΕΚΤ ΑΕ έχει ως στόχους:

  • Τη συλλογή, συσσσώρευση, τεκμηρίωση,  διάχυση και μακροχρόνια διατήρηση του  έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και των δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα
  • Τη μέτρηση των εκροών και του αποτελέσματος του συστήματος Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης, Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και τη σύγκρισή του σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο
  • Την ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 
  • Την αδιάλειπτη λειτουργία της εθνικής εμβέλειας ηλεκτρονικής υποδομής, η οποία εξασφαλίζει φιλική πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη έγκριτη πληροφορία, διασφαλίζει τη συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων και την παραγωγή δεικτών ΕΤΑΚ, ενώ προσφέρει πλήθος υπηρεσιών προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα.

http://www.ekt.gr/el

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) δημιουργείται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μμε και του δημόσιου τομέα στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ