Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελείται από 184 θέσεις προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας προέρχονται από φορείς όλου του Δημοσίου και έχουν μια ποικιλία επιστημονικών και ακαδημαϊκών προφίλ.

Παρακάτω δείτε τους ανθρώπους που κατέχουν τις θέσεις ευθύνης της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τα βιογραφικά τους.

Αντώνης Στασής

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O Αντώνης Στασής είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιπρόσθετα διαθέτει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα εξειδίκευσης α) στη Δημόσια Διοίκηση και β) στην Οικονομία και Διοίκηση. Έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμημάτων και Διευθύνσεων στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την υποστήριξη συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, τη Διαλειτουργικότητα, το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, τις Προμήθειες, τις Κτηριακές Υποδομές, τη Διαχείριση Υλικού, την υλοποίηση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πιστοποιημένος μεταξύ άλλων και από τον Οργανισμό PM2 Alliance σε επίπεδο Advanced για τη Μεθοδολογία PM2, από τη Microsoft στο Azure Fundamental.
Σημαντικές δράσεις που έχει συντονίσει είναι: η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ, η Διαύγειας, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας «Ραπτάρχης», το δίκτυο «Σύζευξις», η Αρχή Πιστοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου για ψηφιακές υπογραφές, τα ανοιχτά δεδομένα και Διακυβέρνηση Δεδομένων. Παράλληλα το τελευταίο διάστημα έχει εμπλοκή στο Ελληνικό δίκτυο των Ευρωπαϊκών κόμβων για την ψηφιακή καινοτομία και στις ψηφιακές δεξιότητες.
Παράλληλα έχει εργαστεί σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που παρασχέθηκαν από την DG Reform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, IT Service Management, παρακολούθηση υγρών καυσίμων, αναβάθμιση συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων του Υπουργείο Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.
Έχει εργαστεί ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στα τέως ΤΕΙ Πειραιά και διαθέτει πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ διαθέτει πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Διαθέτει πάνω από 26 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. (https://www.researchgate.net/profile/Antonios-Stasis).

Αντιγόνη Μακρυγιάννη

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Αντιγόνη Μακρυγιάννη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges – Βέλγιο) και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών στα θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Είναι απόφοιτος της ΙΑ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και στη διαδρομή της υπηρεσιακής της πορείας μέσα από διάφορες θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης, την ενδυνάμωση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων με στόχο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη διαχείριση των αλλαγών σε οργανωσιακό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Τον Απρίλιο του 2022 τοποθετήθηκε Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις αρμοδιότητες της οποίας εντάσσεται ο υπηρεσιακός συντονισμός των τριών πυλώνων της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – “Μίτος”, Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία), η επιχειρησιακή λειτουργία και ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΚΕΠ) και οι δράσεις κωδικοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά και διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εκπαιδεύτρια στελεχών της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διονύσης Κοντογιώργης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (GOV.GR)

Ο Διονύσης Κοντογιώργης είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολóγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκησης Τεχνολογικών Συστημάτων, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ως διαχειριστής έργων αλλά και ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών.
Από το 2007 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως διαχειριστής έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συμμετείχε σε σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως η Διαύγεια, η Πύλη ΕΡΜΗΣ, οι ψηφιακές υπογραφές, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού. eGIF, eIDAS, SDG κ.α.
Το 2014 ανέλαβε προϊστάμενος του τμήματος Οριζόντιων Εφαρμογών & Δικτύων του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από το 2019 εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αθανάσιος Παναγόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ο Αθανάσιος Παναγόπουλος γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολóγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Διδακτορικού στη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος απó το Εθνικó Μετσóβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί ως επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει ως επιστημονικóς συνεργάτης στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Απó το 2006 μέχρι το 2019 εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ως ειδικóς επιστήμονας, διαχειριστής των βάσεων δεδομένων, project manager και μέλος της ομάδας έργου σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Έχει συνδράμει σε 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε στη συγγραφή 2 βιβλίων και είναι κάτοχος 2 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αγγελική Μπαλού

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Αγγελική Μπαλού είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Υπολογιστικά Συστήματα (MSc in Computing Systems, Cranfield I.T., UK), Μ.Δ.Ε. στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΕΚΠΑ) και διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών (PhD in Computer Science) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ((UCL, University of London). Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα. Από το 2007 εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα.

Αθανάσιος Σκλαπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ο Θανάσης Σκλαπάνης γεννήθηκε στην Λειβαδιά το 1972. Μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Μετά την αποφοίτησή του από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΙΒ΄Εκπαιδευτική Σειρά) διορίστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπου και ασχολήθηκε με θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Σχέσεων Κράτους-Πολίτη (2001-2006) και, από τη θέση ευθύνης του Προϊσταμένου Τμήματος, με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (2007-2014), το Πρόγραμμα Διαύγεια και τα Ανοικτά Δεδομένα (2014-2022). Κατέχει τον Διατμηματικό Μεταπτυχιακό τίτλο “Φιλοσοφία και διοίκηση – Μάνατζμεντ –ΜΒΑ in Philosophy and Administrationion-Management” από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όργανα διεθνών οργανισμών [ομάδα εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ομάδα των Ψηφιακών Ηγετών (E-leaders) του ΟΟΣΑ].

Από τον Οκτώβριο του 2022 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών -“Μίτος”, Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών -“ΕΠΑΔ”, Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας), την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και τον εθνικό συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα πληροφορίας. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Κωνσταντίνος Καπαρός

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙΑ εκπαιδευτική σειρά. Απέκτησε εργασιακή εμπειρία στους τομείς της απλούστευσης διαδικασιών, παραγωγικότητας, συνθηκών εργασίας και καθιέρωσης σύγχρονων μορφών επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης και μεταξύ αυτών και των πολιτών.

Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας σχετικά με την φυσική και διοικητική προσβασιμότητα των πολιτών με αναπηρίες στις υπηρεσίες του δημοσίου. Το 2007 αναλαμβάνει θέση ευθύνης σε επίπεδο τμήματος στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, αποστολή της οποίας ήταν η ανάπτυξη και εξέλιξη των ΚΕΠ σε υπηρεσίες μιας στάσης. Tο Μάιο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασιλική Νταλάκου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ

Η Δρ. Βασιλική Π. Νταλάκου είναι δικηγόρος παρ’ Άρειο Πάγο, Νομική Συνεργάτης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, συλλογικών οργάνων του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και επικεφαλής της συντονιστικής ομάδας νομικής υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια.

Έχει ευρεία ερευνητική και διδακτική εμπειρία και εκτενές συγγραφικό έργο σε θέματα δημόσιων πολιτικών, δημόσιας διοίκησης, κωδικοποίησης, καλής νομοθέτησης, ανοικτών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μαρία Λαδάκη

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Μαρία Λαδάκη είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Σπουδών Α.Π.Θ., και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΕΔΕ. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από όπου διαχειρίστηκε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, είχε υπό την ευθύνη της σε διάφορα χρονικά στάδια, την συνολική ταμειακή διαχείρηση Οργανισμού και δώδεκα εποπτευόμενων φορέων, την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών αντίστοιχα , καθώς και την είσπραξη και βεβαίωση διαφόρων κατηγοριών εσόδων. Επίσης έχει ασχοληθεί οριζόντια με την οργάνωση τον προγραμματισμό και την μηχανοργάνωση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και με δράσεις επιχειρηματικότητας σε Καλλικρατικό Δήμο. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Από το 2019, εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως νομικός συνεργάτης σε ιδιαίτερο γραφείο Υφυπουργού, ως ειδικός συνεργάτης σε ιδιαίτερο γραφείο Γενικού Γραμματέα, και πρόσφατα -01/10/2022-ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών ‘Εργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αμαλία Ανδριά

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η Αμαλία Ανδριά είναι Προϊσταμένη της Δ/νσης Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση της συνοχής των έργων που σχεδιάζουν οι φορείς του Δημοσίου Τομέα με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τη σύνταξη προτύπων και τεκμηρίωσης σε θέματα έργων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου.
Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων του Ε.Μ.Π.
Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και διαχειρίστρια έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Από το 2008 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως μηχανικός Πληροφορικής, ενώ από το 2017 είναι στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ). Έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση έργων ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμμετέχει σε σημαντικά έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας όπως το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ). Έχει διατελέσει προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Παρακολούθησης Τομεακών Έργων του ΥΨηΔ.

name

title

Μικρή περιγραφή Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city. Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city.

Μικρή περιγραφή Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city. Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city.

Προκηρύξεις Θέσεων

Δείτε τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ