02
ΣΕΠ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέο εναρμονισμένο πρότυπο για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων & εφαρμογών για φορητές συσκευές

Δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 2021 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιητική Απόφαση, όσον αφορά το εναρμονισμένο πρότυπο για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (https://europa.eu/!DDt6gd).

Το νέο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τεχνικές απαιτήσεις για την προσβασιμότητα ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και περιλαμβάνει αντιστοίχιση των σχετικών διατάξεων του προτύπου στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 (ν. 4727 – Κεφάλαιο Η’ Ψηφιακή Προσβασιμότητα).

Το εν λόγω πρότυπο αντικαθιστά το μέχρι τώρα εν ισχύ πρότυπο EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) και θα τεθεί σε οριστική ισχύ από τις 12/02/2022, εφαρμόζοντας μεταβατική περίοδο 6 μηνών. Όλα τα κράτη μέλη καλούνται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την έκδοση v2.1.2 μέχρι το τέλος του 2021.

Η πλήρης PDF έκδοση του προτύπου EN 301 549 V3.2.1 (σε μορφή PDF) «Απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ» είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ