23
ΔΕΚ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων & Εφαρμογών για φορητές συσκευές των Δημόσιων Φορέων & Οργανισμών στην Ελλάδα

Η Έκθεση υποβάλλεται από την Ελλάδα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της 1ης περιόδου παρακολούθησης (01.01.20 – 22.12.21)  της συμμόρφωσης της ψηφιακής προσβασιμότητας των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/2016 της Ε.Ε. η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4727/2020. 

Η υποβολή της έκθεσης επιδιώκει να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην προαγωγή της διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και εφαρμογή των θεμάτων ψηφιακής προσβασιμότητας στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα διενεργήθηκε από τις 23 Νοεμβρίου 2021 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021 σε συνολικό δείγμα 323 ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με δύο (2) μεθόδους:

Η επιλογή του δείγματος έγινε με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ενώ ο έλεγχος συμπεριέλαβε δοκιμασίες για καθεμία από τις Αρχές Προσβασιμότητας, «Αντιληπτικότητα», «Χρηστικότητα», «Κατανοησιμότητα» και «Στιβαρότητα» που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Εκτελεστικής Απόφασης (Ε.Ε.) 2018/1524, παρ. 1.3.2.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι: 

Στην Έκθεση περιγράφεται επιπρόσθετα, ο εθνικός μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων και παρουσιάζεται το πλαίσιο της υφιστάμενης και μελλοντικής ψηφιακής στρατηγικής της Ελλάδας για την προαγωγή της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Μπορείτε να δείτε τη συνολική έκθεση για το έτος 2021 εδώ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ