16
ΦΕΒ
ΝΕΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Ένωση δυνάμεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Με στόχο την ενίσχυση της ουσιαστικής και ενεργής συμμετοχής όλων των φορέων του Δημοσίου για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποίησε το Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών διοργάνωσε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το ρόλο του Εκτελεστικού Δικτύου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και να αποτελέσει πεδίο γόνιμου διαλόγου για τα ακόλουθα θέματα:


• Την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway – SDG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορά σε θεσμικές προβλέψεις και σχετικές απαιτούμενες ενέργειες σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο
• Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης με μέτρα, ενέργειες δείκτες και πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη των απαιτήσεων της Ψηφιακής Δεκαετίας (Digital Decade 2030)

Υπενθυμίζεται ότι το Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, συστάθηκε με το Ν.4727/2020, υποστηρίζεται λειτουργικά μέσω τεχνικής βοήθειας από τη DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αποτελείται από τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων των φορέων του δημόσιου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Μέσω του Δικτύου θα βελτιωθεί ο συντονισμός των έργων, θα διασφαλιστεί η διάδοση καλών πρακτικών και η ομοιογενής αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και ο Daniele Dotto, Αναπληρωτής Διευθυντής Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων Κρατών Μελών, Επικεφαλής μονάδας Διακυβέρνησης και Δημόσια Διοίκηση της DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τους τομείς προτεραιότητας παρουσίασαν αναλυτικά τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ