25
ΝΟΕ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αποστολή εγκυκλίου σχετικά με την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της γενικότερης αποστολής του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά και των ενδοδιοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου τομέα, προχωρά στην ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών.

Η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών αποσκοπεί στην καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου και κρίνεται αναγκαία για πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι μέσω της χρήσης του αναμένεται να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη όπως είναι η άντληση, από ένα μοναδικό σημείο αναφοράς, αξιόπιστης και επικαιροποιημένης πληροφορίας σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις οφειλόμενες ενέργειες, τη σχετική νομοθεσία, τα έντυπα αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και τα βήματα εκτέλεσης κάθε διοικητικής διαδικασίας του δημοσίου.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 και της σχετικής υπουργικής απόφασης, τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και λειτουργικά συνιστά μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την οποία διαλειτουργεί ως προς τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτής.

Με την αποστολή της 1ης εγκυκλίου (και των σχετικών παραρτημάτων) από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε όλα τα Υπουργεία εκκινούν οι εργασίες για την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών με τη συνεργασία όλων των φορέων του δημοσίου. Στην εγκύκλιο παρέχονται οι αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες για τις άμεσες ενέργειες των εν λόγω φορέων – κατά την παρούσα προπαρασκευαστική φάση – και πριν την καταχώριση των διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητάς τους στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ