12
ΝΟΕ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α του ν. 4487/2017 (Α΄ 116)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί τους ιδιώτες, τους μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα ή δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων που τηρείται στο ΕΚΟΜΕ, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο άρθρο 35Α του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄116) και στην παρούσα πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά τη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων εδώ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ