13
ΝΟΕ
ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Αποστολή εγκυκλίου σχετικά με τη διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιεί το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)». Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. Στο έργο προβλέπεται η διάθεση 150.000 εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους.

Το ΚΣΗΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2021. Η διάθεση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακών πιστοποιητικών) έχει ήδη ξεκινήσει για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς του. Η διαδικασία για τον ορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων / λειτουργών και την επακόλουθη έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής υλοποιείται με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής, της ΚΣΗΔΕ-ΕΔ (Κεντρικό ΣΗΔΕ – Εφαρμογή Διαχείρισης). Οι αναλυτικές οδηγίες για τον ορισμό των εμπλεκόμενων στελεχών καθώς και τα βήματα της διαδικασίας παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ