31
ΙΟΥΛ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Υπηρεσία Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, υλοποίησης, εφαρμογής και Λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση οι οποίες και θα παρασχεθούν ως επακόλουθο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραμετροποίησης και της θέσης σε λειτουργία του Συστήματος.

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ αλλά και το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να σχεδιάζονται, να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και να υποστηρίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και αποτίμηση της ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 11.648.093,40 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να ανέλθουν στο ποσό των 4.084.396,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Δείτε το Τεύχος Διακήρυξης εδώ.

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

5/10/2020

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ