08
ΙΟΥΛ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια οκτώ (8) αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων για τις ανάγκες της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών.

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 46.373.976,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί δικαιώματα προαίρεσης συντήρησης έως 5 έτη που ανέρχονται στο ποσό των 15.121.948,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο συχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Τεύχος Διακήρυξης:

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Τρίτη παράταση):

27/07/2020

Ανακοίνωση Παράτασης.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ