07
ΙΟΥΛ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση»

Κύριο αντικείμενο της σύμβασης (εφεξής καλούμενο συνοπτικά “ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση”) είναι η εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης» (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”). Το έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» Α’ Φάση (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση και το οποίο μεταφέρθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020), εξυπηρετεί σήμερα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα. Την παρούσα χρονική στιγμή το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ λειτουργεί παραγωγικά και στους 41 φορείς ως το μόνο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί επιχειρησιακά δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Η Φάση Β’ θα καλύψει το σύνολο όλων των βαθμίδων της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και με βασικούς στόχους:
• την εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις, η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης μέσω ενιαίου κεντρικού συστήματος στο σύνολο των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας.
• την εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκτιμώμενη αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 19.418.923,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να ανέλθουν στο ποσό των 14,565,226.27€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Τεύχος Διακήρυξης:

https://www.ministryofjustice.gr/?p=4794

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Τρίτη παράταση):

06/07/2020

Δείτε εδώ την παράταση εδώ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ