04
ΝΟΕ
ΝΕΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτή Διακυβέρνηση – Κάλεσμα για το συνεργατικό σχεδιασμό του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP

Με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2023-2025, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια πολυμερή πρωτοβουλία «Open Government Partnership»  (OGP), διοργάνωσε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του 12ου  e- Government Forum, το 1ο εργαστήριο για την έναρξη της ανοιχτής διαβούλευσης.

Προς την κατεύθυνση του συνεργατικού σχεδιασμού του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης μέσω του συμμετοχικού διαλόγου,  οι  ενδιαφερόμενοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών,  κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους ώριμες προτάσεις στη βάση δύο αξόνων:

Η ανοιχτή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα συνεχιστεί ψηφιακά μέχρι και την υποβολή του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, η οποία προγραμματίζεται για το τέλος του τρέχοντος έτους, υπηρετώντας την κεντρική προτεραιότητα του  Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Θεμελιώδη αρχή, η οποία διασφαλίζει ότι  η χάραξη και η άσκηση των δημόσιων πολιτικών γίνεται με όρους διαφάνειας, συμμετοχικότητας και λογοδοσίας, ώστε να καταπολεμούνται φαινόμενα διαφθοράς, να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και να ενδυναμώνεται η συμμετοχή των πολιτών σε μια σύγχρονη και υπεύθυνη διακυβέρνηση.
Η Ελλάδα έχει ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση τεσσάρων (4) Εθνικών Σχεδίων Δράσης, ενώ ο στόχος για το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2023-2025 για τα επόμενα δύο χρόνια  αποτυπώνεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά  για την κατάρτιση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης πέραν των προτάσεων των αρμόδιων Υπουργείων, συστάθηκε υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών,  ομάδα εμπειρογνωμόνων,  στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας Κυβέρνησης, της «Διεθνούς Διαφάνεια-Ελλάς», του Εθνικού Δικτύου  Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ και της πρωτοβουλίας SolidarityNow.

Μετά το πέρας του εργαστηρίου η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου  Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Βιβή  Χαραλαμπογιάννη δήλωσε: «Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα αγκαλιάζει και στηρίζει την προσπάθεια κατάρτισης του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, το οποίο θα προκύψει μέσα από ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος μου είναι να συμβάλλουμε όλοι προκειμένου το νέο σχέδιο δράσης να περιέχει συγκεκριμένες, σαφείς, μετρήσιμες αλλά και φιλόδοξες δεσμεύσεις, που θα έχουν πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά ιδίως ουσιαστικό, θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνος Αλεξανδρής τόνισε: « Η διαφάνεια στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι μια αξιακή αρχή που αφορά πρωτίστως στο χώρο της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια ένα σύνολο ψηφιακών εφαρμογών, τόσο στην κατάθεση δικογράφων όσο και στην έκδοση πιστοποιητικών και αποφάσεων, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του τρόπου απόδοσης των δικαστικών υπηρεσιών αλλά και της εν γένει απονομής της δικαιοσύνης. Όμως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η παράμετρος ότι το σύνολο της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης υπόκειται σε κανόνες διασφάλισης της μυστικότητας απονομής, ειδικά στα στάδια της προδικασίας αλλά και του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει και την απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έναντι των διαδικασιών απονομής».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Λεωνίδας Χριστόπουλος υπογράμμισε: «Η Ανοιχτή Διακυβέρνηση αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών που προάγουν το ψηφιακό κράτος. Δράσεις όπως η συμμετοχική κατάρτιση του 5ου Εθνικού σχεδίου Δράσης 2023- 2025 για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και ευρύτερα την οικοδόμηση σύγχρονων δημοκρατικών θεσμών. Κοινός παρονομαστής με σημαντική προστιθέμενη αξία είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του, ένας πόρος κρίσιμος για την ευημερία της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ