19
ΝΟΕ
ΝΕΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας των προτάσεων που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs–EDIHs)

Κοινό Δελτίο Τύπου των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας.

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης και κατάρτισε τον προσωρινό πίνακα των προτάσεων που επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs – EDIHs).

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020,  η παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την εξειδικευμένη ανάλυση των χαρακτηριστικών των υποβληθεισών προτάσεων, από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον προσωρινό πίνακα μέσω του gov.gr (Επιχειρηματική δραστηριότητα / Ενίσχυση επιχειρήσεων/  Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs) – Προσωρινός πίνακας επιλεχθέντων προτάσεων), καθώς επίσης και στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι φορείς που υπέβαλαν προτάσεις, δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 4.3.7 της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης του προσωρινού καταλόγου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δηλαδή από την 20η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08.00 π.μ. έως την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση edih@mindigital.gr με τίτλο «EDIHs – Υποβολή ένστασης κατά του προσωρινού καταλόγου».

Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος υποβολής ένστασης, θα ακολουθήσει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της ένστασης και γνωστοποίησης του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο τηλέφωνο 210-9098723.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία των ενστάσεων μπορούν να αναζητηθούν στην από 28/07/2020 δημοσιευθείσα πρόσκληση (σελίδες 18, 19).

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ